1_PDFsam_Bohnsen_Peter_P116-L1.jpg

Pastor Nicolai Christian Nielsen blev født i Løgumkloster i 1848. Efter have studeret teologi i Leipzig og Kiel, blev han optaget på præsteseminaret i Haderslev. Sin præstegerning fik han i Nordslesvig, hvor han var med til opbygge den indre missionsk bevægelse. I 1914 trak han sig tilbage og slog sig ned i Glücksborg, hvorfra han ved krigsudbruddet i 1914 optog korrespondance med indkaldte, han havde mødt i løbet af sit virke. En korrespondance han fortsatte gennem hele krigen, selv da han i perioden 1916-18 varetog præsteembedet i…

Forside

Optegnelser vedrørende Sønderjylland, krigen og flygtninge

Redaktør N.C. Willemoës var redaktør af Ribe Stiftstidende, der gik for at være den bedste informerede rigsdanske avis, når det gjaldt forholdene syd for Kongeåen. Under krigen førte han private notesbøger om stort og småt ved grænsen – også om ting, han ikke kunne bringe i sin avis pga. censuren. N.C. Willemoës var endvidere tilknyttet den danske militære efterretningstjeneste og lod megen af sin viden gå videre. Notesbøgerne er en enestående kilde til begivenheder i Sønderjylland under Første Verdenskrig. De indeholder bl.a.…